1. Europa (nie) jest pępkiem świata

1. Europa (nie) jest pępkiem świata